OntstoppingenGeurdetectieseptische putvijver & zwembadrioleringCamera inspectieHersteldienst

Stank in huis door vochtig weer? Oorzaken en oplossingen

In perioden met veel regen kan de overvloedige regenval helaas zorgen voor de nodige problemen. In sommige gevallen kan het water niet voldoende worden afgevoerd via de reguliere kanalen en kan het bijgevolg terechtkomen op plekken waar het niet thuishoort, zoals uw woning. Dit komt vrij vaak voor in panden met een kelder- of kruipruimte, omdat deze ruimten zich onder het grondwaterniveau bevinden. Wanneer het overtollige water zich een weg baant naar uw kelder, kan er wateroverlast plaatsvinden.

Daarnaast kunnen natte perioden ook nog eens zorgen voor een hoge luchtvochtigheid. Ook dit verschijnsel kan enkele nadelige gevolgen veroorzaken.

In al deze gevallen is het zeer goed mogelijk dat u last begint te ondervinden van geurhinder door het ongewenste vocht.

Stank veroorzaakt door binnensijpelend regenwater

Wanneer regenwater op één of andere manier uw woning binnentreedt, zal het onvermijdelijk schade toebrengen aan delen van uw huis. Het metselwerk, de pleister- en verflagen, het behang en hout zijn allemaal materialen die zullen lijden onder vocht- en wateroverlast. De materialen zullen niet alleen vochtig, maar op termijn ook weker worden. Dit heeft een nadelig effect op de bouwkundige constructie van uw woning. Na verloop van tijd kunnen bepaalde materialen zoals hout beginnen rotten. Andere materialen zullen afbrokkelen en loslaten. Dit zal hoe dan ook een vervelende geur verspreiden, variërend van een beetje muf tot bijzonder penetrant, indien het regenwater ook afvalwater bevat.

Betreft het een grote hoeveelheid regenwater, dan heeft u ook nog eens kans op een overstroming. Veel regenwater kan er toe leiden dat bepaalde delen van uw pand onder water komen te staan. Vooral de eerder genoemde kelder is hier bijzonder gevoelig voor vanwege zijn ondergrondse ligging.

Naast het feit dat muren en vloeren hierdoor continu worden blootgesteld aan vocht, loopt u ook het risico dat uw eigendommen onherstelbaar beschadigd raken. Boeken, textiel, foto’s en andere zwakke objecten kunnen na een overstroming in feite meteen worden weggegooid. Ook zullen ze doordrenkt raken van die vervelende muffe lucht die met vochtproblemen gepaard gaat.

Stank veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid en schimmel

De gevolgen van een overstroming zijn meteen merkbaar, waardoor er doorgaans snel tot actie wordt overgegaan om de schade alsnog te beperken. De schade die door een hoge luchtvochtigheid wordt aangericht, is echter veelal subtieler van aard.

Ook dat vocht zal in materialen, muren, plafonds... trekken, maar dit is niet altijd meteen zichtbaar. Dit kan er toe leiden dat er zich uiteindelijk vochtige plekken in uw huis zullen vormen die steeds groter worden. En op termijn kan hier schimmel op groeien. Het is die schimmel die een onaangename muffe geur in huis verspreidt, die ineens merkbaar wordt.

Schimmel is niet alleen zeer slecht voor de materialen waar het op groeit, maar ook voor uw gezondheid. Er zullen immers schimmelsporen in uw luchtwegen terecht komen, en vooral als u of uw medebewoners gevoelig zijn aan de luchtwegen, zorgt dit voor extra problemen. In elk geval is het dan des te belangrijker om een oplossing te zoeken voor het vochtprobleem.

Hoe de stank bij vochtig weer verhelpen en voorkomen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is belangrijk dat uw huis goed waterdicht is. In de praktijk is het echter moeilijk om uw woning 100% tegen water te beschermen.

Bemerkt u een vervelende stank in uw woning en weet u niet goed waar de oorzaak gelegen is? DVI Ontstoppingen Ruim- en Ontstoppingswerken kan dit binnen een mum van tijd voor u opsporen. Wij hebben hiervoor een speciale geurdetectiemachine die eventuele problemen meteen in kaart brengt. Vervolgens verlossen wij u doeltreffend van het geurprobleem, en kunnen wij u van tips voorzien, om geurproblemen in de toekomst te voorkomen.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op. Wij komen zo snel mogelijk bij u langs om de situatie aan een onderzoek te onderwerpen en u definitief van de geurhinder af te helpen.