OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

Zwemvijver laten leegpompen in de regio Overmere

U woont in de omgeving van Overmere en heeft u een zwemvijver in uw tuin? Een vijver in de tuin is een ware pracht. Sommige mensen beschikken over een visvijver, waar anderen liever niet teveel moeite doen aan onderhoud en een vijver met alleen planten bezitten. Maar er is nog een andere categorie, namelijk een zwemvijver. Dit is een natuurlijke vijver die geschikt is om op zonnige dagen in te zwemmen, docht dient niet te worden verward met een zwembad. De biologie van een zwemvijver is namelijk anders dan die in een zwembad, mede vanwege het ontbreken van bepaalde chemicaliën zoals chloor.

Hoewel dit gezonder lijkt, dient u met een zwemvijver zeer voorzichtig om te gaan. Regelmatige schoonmaakbeurten en onderhoud zijn van groot belang, om de vorming van gevaarlijke bacteriën tegen te gaan. Een vijver wordt nu eenmaal gevormd door stilstaand water, hetgeen gezondheidsrisico’s kan opleveren bij onvoldoende onderhoud. Daarom kunt u het beste altijd een expert inschakelen in Overmere om uw zwemvijver leeg te pompen, zoals DVI Ontstoppingen. Ruim- en ontstoppingswerken.


Hoe gaat u te werk bij het leegpompen van uw zwemvijver in Overmere ?

Een zwemvijver dient zeker eens in de 5 jaar geheel leeg te worden gehaald. Op deze manier kunt u vuil en slib verwijderen en het water mogelijkerwijs vervangen, indien dit in kwaliteit is afgenomen. Zwemmen in een vervuilde vijver kan zeer gevaarlijk zijn! Let er dus op, dat dit goed en adequaat gebeurt. Het leegpompen van een zwemvijver geschiedt volgens een aantal vaste stappen.

Stap 1: Het leegpompen van de zwemvijver

Met behulp van een speciale pomp kunt u al het water uit uw vijver verwijderen. Soms kunt u ook een specifieke vijverstofzuiger gebruiken, dit hangt een beetje af van de situatie en de grootte van uw vijver. Indien het water nog schoon en van goede kwaliteit is kunt u dit opvangen, anders kunt u het middels uw afvoer weg laten lopen.

Stap 2: Het weghalen van eventuele planten

Wanneer al het water uit de zwemvijver is verwijderd, dan kunt u een paar bakken vullen met het water en de planten die nu in uw vijver zijn achtergebleven daar in doen. Leg de planten niet in leidingwater, omdat dit te veel verschilt van het ecologische milieu van uw zwemvijver. De kans bestaat dat ze ‘schrikken’ en daarna geen lange levensloop meer hebben. Bepaalde planten kunnen zeker enkele dagen in een bak met water overleven.

Stap 3: Het schoonmaken van de zwemvijver

Nadat u al het water en de planten uit de vijver heeft verwijderd, kunt u starten met de schoonmaak. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld met een borstel of bezem, of een hogedrukspuit. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, omdat dit de natuurlijke biologie van uw vijver zal verstoren. Vuil, slib, resten en afval deponeert u in de daarvoor bestemde container(park).

Stap 4: De vijver kan weer worden gevuld

Bent u klaar met de schoonmaak? Dan kunt u het water weer terug in de vijver laten lopen en daarna alle plantjes weer er in zetten. Uw vijver is weer schoon en fris en geschikt om in te zwemmen, zonder enig risico. Wilt u hier echt zeker van zijn en niet riskeren dat het water in uw zwemvijver vervuild is? Bel dan DVI Ontstoppingen. Ruim- en ontstoppingswerken op 0497/525.025. Ook bij u in Overmere komen wij langs, om op vakkundige wijze uw vijver leeg te pompen en weer te vullen.