OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

Rioolmotten bestrijden & verdelgen? Waar komen ze vandaan?

Wanneer u plotseling last heeft van rioolmotten in huis, dan kan dit duiden op de aanwezigheid van rioolproblemen. Ongedierte komt in principe altijd in uw woning terecht door een specifieke situatie die dit in de hand werkt, zoals stilstaand water of rottende vuilresten en etenswaren.

Vaak denkt men dat motten vooral door vuilnis worden veroorzaakt, maar de riolering kan zeker ook aanleiding geven tot de aanwezigheid van motten en andere diertjes. Vandaar dat deze diertjes dan ook rioolvliegjes en rioolmotten worden genoemd.

Rioolmotten zijn erg klein, waardoor ze zonder enige moeite overal in uw woning terecht kunnen komen. Door kleine naden en kiertjes komen ze vanuit het riool in uw woning terecht en vice versa. Naarmate de tijd verstrijkt worden het er steeds meer en voor u het weet ziet u ze overal in huis terug. Wanneer u rioolmotten in huis bemerkt kunt u derhalve het beste zo snel mogelijk iets aan de situatie doen, om te voorkomen dat het uitmondt in een plaag.

Hoe komen rioolmotten in uw huis terecht?

Rioolmotten planten zich graag voort in vochtige en vuile omgevingen. Heeft u bijvoorbeeld de laatste tijd veel etensresten door de afvoer weggespoeld en is dit ergens in uw leidingen of riolering vast blijven zitten? Dan zal dit een uitstekende broedplaats vormen voor rioolmotten. Ook slib in de riolering kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van diertjes in huis.

De rioolmotten zullen in deze substanties eitjes leggen. Wanneer uit deze eitjes larven voortkomen, dan voeden deze larven zich met het vuil en het slib, waardoor ze uiteindelijk uitgroeien tot volwassen diertjes. Enkele plekken waar u mogelijkerwijs rioolmotten kunt verwachten:

  • In de afvoer en afvoergoten
  • In afvalwater
  • Onder plantenbakken, vooral wanneer deze buiten staan en het vochtig is
  • In uw regenpijp
  • Tevens in een regenton
  • Dieper in uw riolering indien er sprake is van vuil of een verstopping
Vooral verstopte afvoeren en leidingen zijn gevoelig voor rioolmotten. Hoe langer u niets aan de situatie doet, hoe sneller de diertjes zich voortplanten. Dit kan erg rap gaan, vandaar dat het belangrijk is dat u bij de eerste tekenen van rioolmotten een specialist inschakelt.

Zijn rioolmotten gevaarlijk?

Rioolmotten vormen niet een direct gevaar, ze zijn immers niet zelf giftig. Daarentegen komen ze wel voort uit een omgeving die vele soorten bacteriën met zich meedraagt. Met hun kleine lijfjes en pootjes verspreiden ze kleine hoeveelheden vuil en slib doorheen uw woning.

Heeft u fruit in huis? Dan zullen de diertjes ook vuilresten op het fruit (of ander voedsel) verspreiden en uiteindelijk consumeert u dit. Hoewel het om kleine hoeveelheden gaat is het goed mogelijk dat er bacteriën in het riool aanwezig zijn die wel degelijk een gezondheidsrisico kunnen vormen.

Hoe kunt u rioolmotten bestrijden?

Natuurlijk kunt u naar de eerste de beste winkel gaan en bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte aanschaffen. In dit geval zal dat echter niet veel uitmaken, omdat de bron van het probleem zich in uw riolering bevindt. U kunt dus het beste de hulp inroepen van een specialist. DVI Ontstoppingen kan met behulp van moderne middelen en technieken in een mum van tijd voor u opsporen waar de rioolmotten vandaan komen.

Daarna zorgen wij ervoor dat de oorzaak van het probleem wordt bestreden. U hoeft zich daarna geen zorgen meer te maken over rioolmotten in huis, omdat de oorspronkelijke broedplaats is weggenomen. Bel ons vrijblijvend op 0497/525.025 en wij staan zo snel als mogelijk bij u voor de deur.