OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

Vochtige doekjes: spoel ze niet door het toilet!

België is het eerste land in de wereld dat de strijd aangaat tegen het doorspoelen van vochtige doekjes in het toilet. Vochtige doekjes in al hun vormen, van vochtig toiletpapier, tot reinigingsdoekjes voor baby’s of make-updoekjes maken al enkele jaren hun opmars in de supermarkten. Vele mensen gooien ze na gebruik in het toilet en daar kunnen helaas problemen van komen.

Vochtige doekjes zijn anders dan standaard toiletpapier

Als u gewoon toiletpapier gebruikt dan merkt u dat dit als het ware “uit elkaar valt”, tot een grijs papje. Vochtige doekjes hebben daarentegen een sterkere vezelstructuur waardoor ze niet of nauwelijks oplossen in water. Dit heeft tot gevolg dat ze een toilet of septische put sneller doen verstoppen.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor uw portemonnee, want vaker uw septische put moeten laten leegmaken kost u ook extra geld. Ook de openbare riolen lijden eronder. Vochtige doekjes klitten samen in de waterpompstations en -zuiveringsinstallaties. Ze zijn lastig om te verwijderen en te verwerken. Alles in totaal bedraag het kostenplaatje jaarlijks zo een 3 miljoen euro om alles schoon te maken, pompen te herstellen en het afval te verwerken. En dat voelt u ook aan uw waterfactuur, want die kosten worden doorgerekend naar de klanten.

Vochtige doekjes brengen ook heel wat milieuschade met zich mee. Doordat pompen vastlopen door een hoop vochtige doekjes, kan er vuil rioolwater in propere rivieren en beken terecht komen.

België pakt als eerste het vochtige-doekjes-probleem aan

Er wordt al in heel wat landen opgetreden tegen de vochtige doekjes.. België is echter koploper en heeft een Koninklijk besluit rond het probleem uitgevaardigd. Daarin wordt bepaald dat alle vochtige doekjes eerst getest moeten worden voor ze op de Belgische markt komen. Ze moeten een “wateroplosbaarheidsexamen” doorstaan. Slaagt het doekje voor de test, dan worden ze gezien als doorspoelbaar. Vochtige doekjes die de test niet doorstaan, moeten een duidelijk logo op de verpakking krijgen. Deze moeten sowieso in de vuilnisbak, en mogen niet in het toilet doorgespoeld worden.

Om producenten de kans te geven zich aan te passen aan deze nieuwe regeling, voorziet de wet een overgangsperiode. Op die manier kunnen ze hun stocks nog verkopen en nieuwe vochtige doekjes ontwikkelen die wel voor de test slagen.

Gooi niet zomaar alles in het toilet

Niet alleen vochtige doekjes kunnen voor problemen zorgen, maar ook keukenrolpapier bijvoorbeeld. Deze zijn gemaakt om vloeistoffen te absorberen en zo stevig mogelijk te blijven. Zoiets is uiteraard niet goed voor uw afvoer.

Er bestaan tegenwoordig ook lege rolletjes van toiletpapier die u kan doorspoelen. Ze veroorzaken dan wel geen verstoppingen, maar ze bevatten wel chemische stoffen die zuiveringssystemen zwaar belasten. En het is maar de vraag of iedereen weet welk rolletje wel of niet mag doorgespoeld worden.

Eigenlijk kunnen we vooral 1 gouden tip meegeven:spoel enkel wc-papier door in het toilet en niets anders. Ontstoppingsbedrijven hebben hun agenda vol met toiletten die ontstopt moeten worden door vochtige doekjes, toiletpapier en wc-rolletjes.

U helpt er niet alleen uw toilet mee, maar ook het milieu. Als we allemaal ons steentje bijdragen dan komen we tot propere rivieren en andere waterwegen.