OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

Wat doet een ruimdienst?

Heeft uw woning een septische put of beerput? Dan krijgt u op een bepaald moment vanzelf met een ruimdienst te maken. Waarom? Omdat elke put na verloop van tijd geruimd of geledigd moet worden, anders kan u te maken krijgen met een verstopt toilet, afvoeren en leidingen die niet goed meer doorspelen, en over het algemeen ook een bijzonder vervelende geur in huis.

Maar een ruimdienst doet veel meer dan alleen maar het ledigen van beerputten en septische putten. U kan ook een beroep op een ruimdienst voor het schoonmaken en onderhouden van verschillende soorten tanks en putten, het ontstoppen van diverse verstoppingen en ook het op peil houden van het juiste gehalte bacteriën in bijvoorbeeld septische putten.

Wat doet Ruimdienst DVI Ontstoppingen?Ruimdienst DVI Ontstoppingen heeft een ruime expertise in het ledigen en ruimen van heel wat verschillende soorten putten en tanks. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Diverse soorten putten, zoals septische putten, regenputten en beerputten
 • Vetafscheiders en -putten
 • Bezinkputten
 • Kelders en kruipruimten
 • Pompputten
 • Sterfputjes, rioolkolkjes, klokputjes en reukafsluiters
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Diverse soorten vijvers
 • Brandstoftanks, opslagtanks en KWS-afscheiders
 • Carwashputten
 • Betonbekistingen
Al deze putten, tanks en andere objecten vragen om een gespecialiseerde aanpak vanwege hun verschillende inhoud. Het spreekt voor zich dat een vijver anders moet worden behandeld dan bijvoorbeeld een brandstoftank. Schakel daarom altijd een ruimdienst in als u er zeker van wilt zijn dat een ruiming goed wordt uitgevoerd. Benieuwd naar de kostprijs van een ruimdienst?


Wat houdt ruimen precies in?Het ruimen van een put of tank bestaat uit veel meer dan alleen maar her leegmaken ervan. Sommige putten kunnen niet zomaar worden geruimd, bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke of brandbare stoffen in zitten. Dit vraagt een aangepaste aanpak om de klus zonder gevaren te kunnen klaren.

Ook moeten heel wat putten en tanks na het ruimen grondig schoongemaakt worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een beerput. Blijft er residu in een beerput achter, dan zal dit op termijn vast slibben en niet meer uit de put te krijgen zijn.

Sommige putten vragen ook nog een specifieke behandeling, zoals een septische put. In een septische put zitten bepaalde bacteriën die de inhoud van de put verwerken. Deze bacteriën moeten bijtijds aangevuld worden. Ook dient de put met speciale middelen te worden behandeld. Sommige schoonmaakmiddelen zijn te bijtend en zullen de werking van de bacteriën teniet doen, met alle gevolgen van dien. 

Ruimdienst DVI Ontstoppingen is altijd beschikbaarBeschikt uw woning over een beerput, een septische put of een andere put die geruimd of geledigd moet worden, dan kunt u een beroep op onze expertise. Ook bedrijven kunnen wij tot dient zijn!
Verder kunt u ook op ons rekenen voor het periodiek onderhoud van uw putten.
Bel ons op en informeer naar de uitgebreide mogelijkheden. Wij zijn 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar!