OntstoppingenGeurdetectieseptische putRegenputvijver & zwembadrioleringCamera inspectie

Zelf uw visvijver leegpompen? Is dat een goed idee?

Indien u over een visvijver beschikt, dan zult u deze periodiek moeten onderhouden om het leefklimaat optimaal te houden. Maar eens in de 5 a 7 jaar dient de vijver geheel te worden leeggepompt, omdat u alleen op deze manier bepaalde resten vuil, slib en afval uit de vijver kunt verwijderen. Bovendien dient het vijverwater na een langere periode te worden vervangen, zeker indien dit sterk vervuild is geraakt.

Vissen en ook planten hebben een specifiek vijvermilieu nodig om te kunnen overleven. Het niet tijdig leegpompen van uw vijver heeft tot gevolg, dat dit milieu beschadigt en als gevolg hiervan kan de aanwezige flora en fauna afsterven. Let er dus goed op dat dit op tijd gebeurt! Sommigen willen dit klusje zelf oppakken, dit adviseren wij echter niet. Om zeker te zijn van de kwaliteit van het water zal dit namelijk getest moeten worden, daarvoor is een gespecialiseerde firma zoals DVI Ontstoppingen Ruim- en ontstoppingswerken het best in staat.

Waarom dient u uw visvijver leeg te pompen?

Om de planten en vissen in uw vijver te beschermen, is het van essentieel belang dat uw vijver periodiek wordt geruimd. Naarmate de tijd verstrijkt kunnen diverse soorten vuil en slib in uw vijver terecht komen. Bijvoorbeeld bladeren die in de herfst naar beneden zinken, waarna ze zullen gaan rotten. Idem geldt voor andere flora uit uw tuin. Dit zal leiden tot een tekort aan zuurstof, waar zowel de planten maar met name de vissen onder te lijden hebben.

Deze bladeren maar ook andere resten zullen in de herfst naar boven komen, dit noemt men de ‘herfstkering’. Hierdoor wordt het zuurstofgebrek verspreid over de hele vijver. Uw vijver wordt daardoor niet alleen onleefbaar meer, maar ook erg vies en niet meer prettig om naar te kijken. Ook kan de vijver bijzonder gaan stinken. Kortom: redenen genoeg om uw visvijver op tijd leeg te pompen.

Hoe verloopt het proces van het leegpompen van een vijver?

1. Vissen uit de vijver halen

Wanneer u uw vijver wilt leegpompen, dan verloopt dit volgens meerdere vaste stappen. Allereerst zult u de vissen uit de vijver moeten halen en in bakken met vijverwater zetten. Dit tijdelijke onderkomen dient echt met hetzelfde water te worden gemaakt, omdat een grote verandering in de biologie van het water uiterst gevaarlijk is voor uw vissen.

2. Water en slib wegpompen

Daarna zullen wij met behulp van een pomp het water en eventueel aanwezig slib opzuigen. Is het water nog van goede kwaliteit, dan wordt dit bewaard om weer terug te gieten. Nadat uw vijver leeg is, kunnen wij de planten ook in eenzelfde soort bakken doen als de vissen. Daarna gaan wij over tot het werkelijk schoonmaken van de vijverbodem en -wanden.

3. Vijver schoonmaken

Het schoonmaken van de vijver is een proces dat geheel zonder gebruik van chemicaliën dient te geschieden, omdat deze het leefklimaat in de vijver zullen verstoren. Dit houdt in, dat hardnekkig vuil echt handmatig dient te worden schoongemaakt. Voor een leek is dit een redelijk zware opgave, want na jaren kan een vijver erg vuil en dichtgeslibd zijn. Nadat alles is verwijderd, kan het water weer terug de vijver in en de planten en vissen volgen direct daarna. Slib en eventueel water dat is overgebleven, kan dan worden vervoerd naar een verwerkingsbedrijf.

Zelf uw visvijver leegpompen?

Wilt u toch zelf aan de slag? Let er dan goed op, dat u alle stappen correct opvolgt en ook het residu en overgebleven water naar de juiste plek brengt. Bent u liever 100% verzekerd van een schone en ecologisch stabiele visvijver? Zodat uw vissen de taak overleven?
Bel dan De Vlemick Ilse Ruim- en ontstoppingswerken op 0497/525.025 of neem vrijblijvend contact op. Wij klaren deze klus op professionele wijze voor u in een oogwenk, zodat u er zeker van kunt zijn dat de biologie van uw visvijver niet wordt verstoord. Heeft u vragen wij voorzien u van al het nodige advies.